Spelend leren

De peutergroep is perfect om spelenderwijs te wennen aan het naar school gaan. Daardoor is de overstap naar groep 1 zo klein mogelijk.

In de peutergroep wordt veel vrij gespeeld, met andere peuters in één van de speelhoeken en lekker buiten.

Maar we hebben ook geplande activiteiten, zoals samen eten, knutselen, zingen, verhaaltjes lezen, etc. waardoor er een duidelijk dagritme ontstaat. 

Er is tijdens het spel en de activiteiten aandacht voor taal, voor creatief denken, voor beweging, voor zelfredzaamheid, maar vooral voor elkaar.