VVE

Tijdens het spelen in de peutergroep, bieden we diverse activiteiten aan om de ontwikkeling van de peuters te stimuleren. We houden de ontwikkelingen bij in een kindvolgsysteem.

 

Elk kind ontwikkelt zich op zijn/ haar eigen tempo. Maar mochten we zorgen hebben dat een peuter op een bepaald gebied achter dreigt te raken, bespreken we dat met de ouders/ verzorgers.

 

Het is dan ook mogelijk dat het kind extra ochtenden komt spelen , waarbij de peuter extra aanbod krijgt. Dit heet Voorschoolse Educatie. Het consulatiebureau kan hiervoor een indicatie afgeven, waardoor ouders deze extra ochtenden niet zelf hoeven te bekostigen.